ΕΚΠΑ Ψαχνών

Πληροφορίες για το ΤΕΙ Χαλκίδας

Στεγασμένο στη θέση Σκληρό της περιοχής Ψαχνών Ευβοίας, το ΕΚΠΑ Ψαχνών είναι το μοναδικό Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην ευρύτερη περιφέρεια.
Το ΕΚΠΑ Ψαχνών προσφέρει στους σπουδαστές του υψηλού επιπέδου εκπαίδευση, που εντάσσει τους αποφοίτους του στη σύγχρονη απαιτητική κοινωνία με ισχυρά γνωστικά εφόδια, για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία. Αυτό αποδεικνύεται και από τις μεγάλες επιτυχίες όσων αποφοίτων του ΕΚΠΑ συνεχίζουν με μεταπτυχιακές σπουδές σε μεγάλα πανεπιστήμια της Ευρώπης.

Περισσότερα για το ΤΕΙ.

Οι σχολές

  •  Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας με έδρα την κωμόπολη των Ψαχνών, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Θετικών Επιστημών,
  •  Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας, με έδρα την κωμόπολη των Ψαχνών, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών,
  • Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου, με έδρα την κωμόπολη των Ψαχνών, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών,
  • Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων, με έδρα την κωμόπολη των Ψαχνών, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής και Αειφορίας,
  • Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας, με έδρα την κωμόπολη των Ψαχνών, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής και Αειφορίας,
  • Διατροφής και Διαιτολογίας με έδρα την κωμόπολη των Ψαχνών, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής και Αειφορίας,
  • Τμήμα Τουριστικών Σπουδών και Εναλλακτικού Τουρισμού, με έδρα την κωμόπολη των Ψαχνών, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής και Αειφορίας,

Γενικές Πληροφορίες

Κεντρικές Υπηρεσίες
Πρόεδρος 22280-99501, 22280-99705
Γραμμ. Προέδρου 22280-99504, 22280-99703
Αντιπρόεδρος 22280-99700, 22280-99506
Γραμμ. Αντιπροέδρου 22280-99502, 22280-99701
Γεν. Γραμματέας
Γραφείο Δημοσίων – Διεθνών Σχέσεων 22280-99504
Τμήμα Διοικητικών Υποθέσεων 22280-99515-6
Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων 22280-99520-2
Βιβλιοθήκη 22280-99530-1
Σπουδαστική Εστία 22280-99533, 22280-99534
Προϊστάμενος Εστίας 22280-99533
Τεχνική Υπηρεσία 22280-99704
Υπηρεσία Μηχανογράφησης και Στατιστικής 22280-99517-8
Εστιατόριο 22280-99535
Γραφείο Σίτισης 22280-99508
Σχολή Διοίκησης – Οικονομίας 22280-99512-4
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών 22280-99523-5
Αποθήκη 22280-99508
Υγειονομική Υπηρεσία 22280-99670
Καθαριότητα 22280-99510
Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων 22280-99600
Επιτροπή Ερευνών 22280-99702
Γραμματεία και Διεκπεραίωση 22280-99529